Praca

Dołącz do Flora Point Team.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

Przesyłane CV nie będą przetwarzane.

 

CV prosimy przesyłać na flora@florapoint.pl

Klauzula rekrutacyjna:

Do CV prosimy dołączyć następującą informacje:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w mojej aplikacji rekrutacyjnej, w tym zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w celu prowadzenia rekrutacji przez Flora Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mrówczej 212, 04-697 Warszawa.

Wyrażam/ Nie wyrażam zgody na przetwarzania podanych przeze mnie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Rozumiem, że:

Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.

Mam prawo wycofać niniejszą zgodę w dowolnym momencie. Rozumiem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Rozumiem, iż moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji lub w przypadku zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – do wycofania zgody. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Rozumiem, że mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z przepisami.”